KATALOG  GALERIJANEKRETNINEMARKETING KONTAKT                                                   

 

 

NASLOVNAPROJEKTIRANJE GRAĐENJE ENERGETIKA-INSTALACIJE UREĐENJE DOMA UREĐENJE OKOLIŠA

 

Solarni paneli i solarno grijanje 

Solarni kolektori i solarni sitemi za toplu vodu i grijanje

Sitemi solarnog grijanja tople vode osim u domaćinstvu našli su svoju široku primjenu kod poslovnih objekata, industriji i turizmu. Solarni paneli koriste se u turizmu  za zagrijavanje vode u kampovima i  grijanje vode u bazenima. Solarno grijanje je dugoročna investicija koja će vam uštediti novac i energiju.
Ulaganjem sada u solarne sisteme, koristeći obnovljive izvore energije osiguravamo energetsku neovisnost, štedimo, osiguravamo bolji i zdraviji okoliš i budućnost.

Solarni kolektori za toplu vodu i grijanje

solarni paneli: sunčana energija: solarna enerkija: solarni kolektori:solarno grijanje:

Solarno grijanje je ekološki prihvatljivo grijanje. Prema zakonu o alternativnom grijanju zgrade opremljene sa solarnim panelim i bojlerom za toplu vodu zadovoljavaju jedan od niza uvjeta za korištenjem obnovljivih izvora energije.
Solarni kolektori su relativno jednostavan i jeftin način korištenja solarne energije za grijanje vode za upotrebu u domaćinstviu.

Primjena alternarivnih izvora energije kod novih i postojećih zgrada 
Prema tehničkom propisu, NN 110/08, članak 52, za zgrade veće od 1.000 m2 obavezan je Elaborat tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom, naročito decentraliziranih sustava opskrbe energijom korištenjem obnovljivih izvora energije, daljinskog/blokovskog grijanja, sustava s dizalicama topline te sustava s gorivim ćelijama.

Solarno grijanje - kolektori

solarni paneli: sunčana energija: solarna enerkija: solarni kolektori:solarno grijanje:
Solarni sustav za grijanje potrošne vode sastoji se od kolektora, spremnika, crpke, solarnog medija i razvoda. Sunčeve zrake prolaskom kroz prozirnu površinu kolektora energiju pretvaraju u toplinu, grije medij (voda i dodaci protiv smrzavanja) koji kružni cirkulira uz pomoć crpke ili termosifonski uz pomoć gravitacije. Toplina se prenosi do spremnika i predaje toplinu vodi u spremniku koja se predaje dalje u sustav.
Za pasivno i toplinsko korištenje solarne energije, potrebnu površinu i zapreminu spremnika kao i montažu prepustite stručnjacima iz tog područja.
sunčana energija: solarna enerkija: solarni kolektori:solarno grijanje:

Montaža solarnih kolektora

solarni paneli: sunčana energija: solarna enerkija: solarni kolektori:solarno grijanje:

Uobičajena pozicija za montažu solarnih kolektora je kosi ili ravni krov. Sustav se pored toga može montirati na dodatnu nosivu konstrukciju na nekom drugom prikladnom mjestu koje ima adekvatnu osunčanost tokom cijele godine. Nosači solarnih panela mogu se podesiti da se dobije zadovoljavajući nagib kolektora s obzirom pod kojim kutem padaju sunčeve zrake na plohu kolektora.  

Solarni sustavi u zgradarstvu zadovoljavaju sadašnje zakonske odredbe prema kojima je potrebno razmotriti mogućnost proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije s posebnim naglaskom na korištenju sunčeve energije.  Isto tako je imperativ u projektiranju novih objekata da se koristiti centralni sustav  grijanja, hlađenja i ventilacije i koristiti rješenja koja daju  najmanju energetsku potrošnju.

Solarni kolektori na ravnom krovu

solarni paneli: sunčana energija: solarna enerkija: solarni kolektori:solarno grijanje: 

Kod novih objekata projektanti mogu predvidjeti solarne panele na južnoj strani vertikalne fasade objekta sa ravnim krovom.
Velićina površine i konstrukcija fasadnih nosača ovisi o proračunu projektanta instalacija solarnog grijanja. Ako je potrebana veća površina od raspoloživog zida bez otvora, ostali paneli mogu se postaviti u nizu iznad prozora.
Na ravnom krovu je moguće izvesti niz dodatnih konstrukcija sa potrebnim nagibom za nosače solarnih kolektora a da se ne naruši estetika zgrade.
 

Solarni paneli na kosom krovu

solarni paneli: sunčana energija: solarna enerkija: solarni kolektori:solarno grijanje: 

Na kosim krovovima kod novoizgrađenih ovjekata solarni kolektori se mogu postaviti da se izostavi dio krovne konstrukcije i ugradi solarni krov. 
Ugradnja prozora je nesmetana kao i kod klasičnog krova.
Solarni krov se postavlja ako želimo kopletno cijeli krov postaviti bez criijepova
U tom slučaju možete dabrati na tržištu kompletni sustav krovišta.

Solarni sistem za grijanje bazenske vode

solarni paneli: sunčana energija: solarna enerkija: solarni kolektori:solarno grijanje:
 

Većina solarnih sustava za grijanje bazena se sastoje od:
Solarni kolektor - uređaj kroz koje cirkulira voda
Filter - uklanja ostatke prije nego što se voda pumpa kroz kolektor
Pumpa - voda cirkulira kroz filter i kolektora i natrag u bazen
Ventil za kontrolu protoka - automatski ili ručni uređaj koji se preusmjerava bazenske vode kroz solarni kolektor.

solarni sistemi za bazene:  sunčana energija: solarna enerkija: solarni kolektori:solarno grijanje: 

Neki sustavi uključuju senzore, automatski ili ručni ventil za preusmjeravanje vode kroz kolektor za sličaj kada je teperatura u kolektoru veća od temperature u bazenu. Kada je temperatura u kolektoru približno ista kao u bazenu, filtrirana voda jednostavno zaobilazi kolektor te se vraća u bazen. 

Potrebna solarna oprema na tržištu: solarni paneli, solarni regulatori, solarne baterije, punjači, solarni paneli, inverteri, solarna trošila
Vezani članci

Solarno grijanje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Projektiranje   Građenje    Unutarnje uređenje   Uređnje okoliša   Čišćenje-servisi     

   kontakt@mojanekretnina.eu