KATALOG  GALERIJANEKRETNINEMARKETING KONTAKT                                                   

NASLOVNAPROJEKTIRANJE GRAĐENJE ENERGETIKA-INSTALACIJE UREĐENJE DOMA UREĐENJE OKOLIŠA

Marketing

 

 

Energetsko certificiranje zgrada

Rokovi do kojih zgrade moraju imati energetski certifikat
Pravilnikom su određeno uvjeti i temini za obavezno certificiranje zgrada prema vrstama i veličinama zgrada, kao i obaveza istacanja energetskog certifikata.

Nove zgrade

 

Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

(Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13).
Pravilnik-energetski certifikat zgarada 
Postojeće zgrade

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.
Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

Obavezno isticanje energetskog certifikata
 

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je:
za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline
zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene:
• korisne površine veće od 1000 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski
  certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012.
• korisne površine veće od 500 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski
  certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.
• korisne površine veće od 250 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski
  certifikat najkasnije do 31.prosinca 2015.

Energetski pregled zgrade obavezno uključuje:
analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite;
analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije, grijanja i hlađenja i ventilacije;
analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode;
analizu energetskih svojstava sustava potrošnje električne energije;
analizu potrošnje vode;
analizu upravljanja svim tehničkim sustavima zgrade;
potrebna mjerenja gdje je to nužno za ustanovljavanje energetskog stanja i /ili svojstava;
analizu mogućnosti promjene izvora energije;
analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i učinkovitih sustava;
prijedlog ekonomski povoljnih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade, ostvarive uštede, procjenu investicije i period povrata;

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
Propisuju se:
Uvjeti i mjerila za davanje, produžavanje, važenje o izmjenu ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada
Nadzor nad obavljanjem poslova
Registar ovlaštenih osoba
Uvjeti i mjerila za davanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe
Registar nositelja programa izobrazbe
Nadzor nad radom nositelja programa izobrazbe

Osobe koje mogu provoditi energetske preglede i energetsku certifikaciju
Energetski pregled I certifikaciju mogu provoditi pravne ili fizička osoba, sa VSS arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, 5 godina radnog iskustva, završen program stručnog osposobljavanja i moraju imati ovlaštenje ministarstva

Natrag na vrh    

  

Za vaš dom & ured

 

PVC stolarija - Final forma d.o.o,

Zelena zona

Solarno grijanje na vašem krovu - obnovljivi izvori..     

Podno grijanje...  
prednosti podnog grijanja 

Montažna kuća od slame niskoenergetska drvena...

Niskoenergetska gradnja
montažne kuće...
  

Potražite: stanovi * kuće * nekretnine * agencije * projektiranje * građenje * rasadnici *unutarnje uređenje *okoliš *

     Kontakt     Naslovna   

    Agencije     Projektiranje   Građenje    Servisi održavanje   Unutarnje uređenje   Uređnje okoliša   Čišćenje-servisi     

   informacije  
  
e-mail: kontakt@mojanekretnina.eu 

   zahtjev za predaju oglasa
  
e-mail: kontakt@mojanekretnina.eu  

   Telefon: 85 (0)1 4684 104
   Mobitel: +385 (0)91 5438 534   +385 (0)91 9513 802