KATALOG  GALERIJANEKRETNINEMARKETING KONTAKT                                                   

 

 

NASLOVNAPROJEKTIRANJE GRAĐENJE ENERGETIKA-INSTALACIJE UREĐENJE DOMA UREĐENJE OKOLIŠA

 

Energetski učinkovito projektirane zgrade

Energetski certifikat za stambene zgrade

Energetski učinkovito projektirane zgrade
imaju male gubitke topline kroz oplošje, a velike dobitke od sunca. Zbog toga trebaju manje topline za grijanje zgrade.
Zaštita sredstvima o obliku elemenata za zasjenjenje ili posebnim staklima. Kod elemenata za zasjenjenje ljeti je bitan položaj elementa jer će biti učinkovit samo kada je smješten s vanjske strane prozirnog građevnog dijela.

Specifične toplinske potrebe zgrada

-
Energetski učinkovito projektirane zgrade
se razvrstavaju prema godišnjoj potrebnoj toplini za grijanje Qh’’ (gubitak po m2 neto korisne površine) na:
- niskoenergetske zgrade 40 (50)kWh/(m2.a)
- pasivne zgrade 10 (15)kWh/(m2.a)
- nulenergetske zgrade ~ 0 kWh/(m2a)
 Svako provjetravanje predstavlja veliki toplinski
 gubitak i zato ga korisnici prostora izbjegavaju.
 

Provjetravanje bez velikih gubitaka topline

Provjetravanje bez velikih gubitaka topline
moguće je jedino mehaničkom ventilacijom s
rekuperacijom - danas postoje sustavi i za
obiteljske kuće.
Minimalnatoplinska zaštita građevnih dijelova zgrade, ima za posljedicu; velike toplinske gubitke kroz oplošje zgrade i veliku potrebnu toplinu za grijanje i hlađenje.
Nužan uvjet za izvedbu Energetska efikasnost u zgradarstvu -
zakonodavne mjere u RH
 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Sadržaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u zgradama
novost u projektu: Za zgrade s ploštinom korisne površine većom od 800 m2, zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole, odnosno potvrdi glavnog projekta obvezno se prilaže elaborat tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom, naročito decentraliziranih sustava opskrbe energijom korištenjem obnovljivih izvora energije, kogeneracijskih sustava, daljinskog ili blokovskog grijanja, sustava s dizalicama topline te sustava s gorivnim ćelijama.

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada

stupa na snagu 30.9.2008., obavezna primjena u projektima za nove zgrade od 1.9.2009. godine (obaveza certificiranje postojećih zgrada ovisno o kategoriji zgrada,
uvjetima korištenja i prometu nekretninom)
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

 

Obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje, prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu certifikat o energetskim svojstvima zgrade kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina.
Obveza izdavanja i izlaganja certifikata o energetskim svojstvima zgrade ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu, za zgrade javne namjene ukupne korisne površine veće od 1000 m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi
(zgrade s velikim prometom ljudi)
Energetski certifikat zgrade mora sadržavati: referentne vrijednosti kako bi se potrošačima omogućila usporedba i procjena energetskih svojstava zgrade i preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade

Prema seminaru: Zvučna izolacija, energetska efikasnost i učinak na okoliš korištenjem drvene stolarije - Cormo d.o.o.

       
                                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Projektiranje   Građenje    Unutarnje uređenje   Uređnje okoliša   Čišćenje-servisi     

   kontakt@mojanekretnina.eu