KATALOG  GALERIJANEKRETNINEMARKETING KONTAKT                                                   

NASLOVNAPROJEKTIRANJE GRAĐENJE ENERGETIKA-INSTALACIJE UREĐENJE DOMA UREĐENJE OKOLIŠA

Marketing

 


Dozvola za mobilne kućice

Da li je ptrebna građevinska dozvola za postavljanje mobilne kućice?

Mobilne kućice su osim za turizam pronašle i širu primjenu. S obzirom na korištenje prirodnih materijala, dobrih izolacijskih svojstava u pogledu toplinske i zvučne izolacije, mobilne kućice se koriste za urede, vikendice i kao manje stambene montažne kuće.

Mobilne kučice

prodaja mobilne kućice: prodaja mobilne kućice

Zakon o građenju još uvijek nije uvrstio mobilne kućice kao zasebnu kategoriju. Jedino je definiran zakon za jednostavne objekte za koje nije potreba građevinska dozvola. 

Jednostavne građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola

 

Mobilne kućice su za sada objekti koji se slobodno mogu postaviti unutar kampa koji ima osiguranu struju, vodu kanalizaciju i definirane parcele.
Druga mogućnost je OPG koje ima vlastitu parcelu
odnosno uvjete, koje daje nadležna lokalna uprava a vezano za postojeći prostorni plan na tom području.

Sklopivi montažni objekti

Sklopivi montažni ( mobilni)objekti (SMO) Manji objekti koji funkbioniraju po principu pasivne  (samoodržive) kuće. Takvi su objekti neovisni od vanjskkih instalacije ( strauja, voda kanalizacija grijanje i nije za njih potrebna građevinska dozvola.

Sklopivi montažni objekti, iako bi isto tako mogli imati i naziv samoodrživi montažni objekt jer je riječ o kući koja može biti energetski autonomna, mobilna i, što je najbolje, za nju vam ne trebaju priključci za struju, vodovod i kanalizaciju, pa čak ni dozvola za gradnju.

 

Mobilne kućice Kampa & casa d.o.o.
Nije potrebna građevinska dozvola. Elementi su montažni i mogu se sklapati i na nepristupačnim terenima.

 

 Za vaš dom & ured
unutarnje uređenje: vašeg doma, stana i ureda 

Unutarnji kamini 
kamini daju ugodnu toplinu svakom prostoru...

 
 

PVC stolarija - Final forma d.o.o,
                                                      

Potražite: stanovi * kuće * nekretnine * agencije * projektiranje * građenje * rasadnici *unutarnje uređenje *okoliš *

     Kontakt     Naslovna   

    Agencije     Projektiranje   Građenje    Servisi održavanje   Unutarnje uređenje   Uređnje okoliša   Čišćenje-servisi     

   informacije  
  
e-mail: kontakt@mojanekretnina.eu 

   zahtjev za predaju oglasa
  
e-mail: kontakt@mojanekretnina.eu  

   Telefon: 85 (0)1 4684 104
   Mobitel: +385 (0)91 5438 534   +385 (0)91 9513 802